top of page
Image by Pawel Czerwinski

Esoteeriterapia

MITÄ ON ESOTEERITERAPIA?

Esoteeriterapia on osa tulevaisuuden lääketiedettä, jossa kaikki perustuu energian hallintaan kehossa. Hoidon keskiössä on esoteerinen, kokonaisvaltainen solutason ja kehon ymmärrykseen perustuva tieto ja tiede. Kanavoimalla parantavaa energiaa puretaan solumuistiin tallentuneita, joskus jopa haitallisia koodeja ja kerrostumia. Hoidon tarkoitus on vapauttaa niin keho kuin sielukin kerrostumista, mitkä ovat kaikkien oireiden ja sairauksien takana. Kerrostumien ja koodien purkauduttua, ihmisen solu pääsee täyttymään puhtaimmalla energialla; valolla ja rakkaudella. Parantuneen solun värähtelytaajuus nousee optimaaliselle, nykymaailman tasolle ja näin löydetään totuuden ja ykseyden tila ja sitä kautta tie parantumiseen.

Tämän edistyksellisen palvelukonseptin kehittäjä on Teresa Sepponen, joka on koulutukseltaan plastiikkakirurginen sairaanhoitaja ja jolla on syvällinen, vuosien varrella kehittynyt funktionaalisen ja holistisen terveyskäsityksen tietämys ja taito. Laajan osaamisensa pohjalta hän kehitti ja perusti Method Pisara®- konseptin vuonna 2014. Method Pisara® ja epigenetiikkaan perehtyminen toimivat alkusysäyksenä Teresan matkalla kohti Esoteeriterapian syntyä. 

Syvennyttyään sairaanhoitajan työssään ihmisen fysiologiaan, epigenetiikkaan eli biologiseen solumuistiin sekä sielun solumuistiin sekä henkiseen hyvinvointiin Teresa oivalsi, että pitkäaikaisia tuloksia saavutetaan vain, jos myös oireiden taustalla olevat syyt tunnistetaan ja ihmistä hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Näin oman elämänpolun kautta lopulta saavutettujen vihkimysten ansiosta Teresalle avautui voima kanavoida parantavaa energiaa. Tämä kaunis tehtävä, tietotaito ja osaaminen, joka hänen kauttaan välittyy, konkretisoitui palvelukokonseptiksi, jota kutsutaan nimellä esoteeriterapia.

EPIGENEETTISET KERROSTUMAT OIREILUN TAKANA

Pystyäkseen vapautumaan haitallisista juurisyistä ja niistä johtuvista oireista, tulee ihmisen vapautua eri kerrostumista ja koodeista, jotka usein vääristävät minuuttamme. Näitä kerroksia kutsutaan epigeneettisiksi kerrostumiksi ja niitä kertyy runsain määrin nykymaailmassa jo pelkästään elämällä tavallista arkea. Muun muassa prosessoitu ruoka, ympäristömyrkyt sekä säteily, sotkevat luontaista taajuuttamme. Kerrostumat rakentavat valheellista identiteettiä, sillä solu ei pääse uudistumaan terveellä tavalla kaiken kertymän alla – ja näin syntyvät oirehdinnat. 

Epigeneettiset kerrostumat eivät ole kertyneet soluihimme ainoastaan tämän biologisen elämämme aikana vaan myös sielujemme aikaisempien kokemusten myötä. Kerrostumat rakentavat valheellista identiteettiä, sillä solu ei pääse uudistumaan terveellä tavalla kaiken kertymän alla. Kerrostumat ikään kuin koodaavat solun uudelleen itselleen haitallisella tavalla. Kerrostumien ja pinttyneiden koodien viedessä tilaa soluissamme, jurraamme paikoillamme, kasvatamme sairauksia, sabotoimme itseämme ja solutason värähtelymme laskee.

 

Hoidon avulla solu päästää irti kerrostumista ja virheellisistä koodeista. Se vapautuu sille kuulumattomasta painolastista, uskomuksista ja sielun kokemuksista ja on valmis totuuteen ja ykseyden tilaan. Tähän tilaan voidaan päästä myös omien harjoitteiden kautta, mutta joissain tapauksissa keho on jo joutunut siihen tilaan, että kerrostumista ja virheellisistä solumuistin koodeista on vaikea päästä itse vapaaksi. Esoteeriterapia on ratkaisu juuri näihin tilanteisiin. Kohtaamisissa huomioidaan kerrostumat, hyväksytään ja ymmärretään ne. Sitä kautta niistä voidaan päästää irti.

 

UUDELLE TAAJUUDELLE SIIRTYMINEN PARANTUMISEN EDELLYTYKSENÄ

Parantumisen edellytyksenä on oman itseen löytäminen uudestaan ja tämä löytöretki vaatii epigeneettisistä kerrostumista vapautumista ja pinttyneiden koodien purkamista. Kerrostumien purkautumisen jälkeen solusta vapautuva tila täytetään Teresan kautta kanavoitavalla energialla, jota on suurin valo eli rakkaus. Esoteeriterapian avulla on mahdollista siirtyä mielen tekemän tulkinnan eli mielitietoisuuden sijaan toimimaan sydämen puheesta eli sydäntietoisuudesta lähtöisin. Itseen ymmärtäminen tarkoittaa sydäntietoisuuden avautumista ja näin päästään ykseyden tilaan, maapallon uuden värähtelyn tasolle.

Mitä tämä sydäntietoisuus ja maapallon värähtely tarkalleen tarkoittavat? Muistat kenties vielä fysiikantunneilla käydyn Schumannin resonanssin? Schumannin resonanssi on yhtä kuin Maan sähkömagneettikentän värähtelytaajuus, joka on ollut tuhansia vuosia 7.5 Hz. Värähtelyä mitataan jatkuvasti ja onkin huomattu, että lähiaikoina värähtely on kokenut muutoksia ja värähtelyn taajuuteen on tullut piikkejä. Tähän samaan värähtelyn taajuuteen pyrkii koko avaruuden värähtely ja myös maapallon, Äiti Maan taajuus. Taajuuden muutos on selitettävissä tietoisuutemme avautumisena. Muutos entiseen tapahtuu löytämällä sydäntietoisuus ja päästämällä irti mielitietoisuudesta.

Se värähtelevätkö solumme tällä samalla tasolla vaikuttaa meihin radikaalisti. Optimaalinen taajuus, Schumannin resonanssi, ylläpitää toimivaa sisäistä korjausjärjestelmäämme. Jotta me voimme selvitä ja jatkaa elämää terveinä, tulee meidän olla taajuudella Schumannin resonanssin kanssa. Mikäli taajuutemme ei vastaa nykymaailman tilaa, sisäinen korjausjärjestelmämme ei enää toimi normaalilla tapaa ja kehitämme sairauksia ja oireita. 

Tämä haastaa meidät muuttumaan. Tämä on uuteen aikaan valmistautumista ja siirtymistä. Nousemalla uudelle taajuudelle, kehosi ja sielusi voi löytää menestyksen. Sisin ei tahdo jäädä vanhaan taajuuteen vaan se tahtoo olla samaa taajuutta Äiti Maan kanssa. Olla osa ykseyttä ja korkeampaa tietoisuutta.

 

Lähdethän sinäkin osaksi tätä yhteistä matkaa?

 

HOITO, HOIDON KULKU JA PARANEMINEN

Esoteeriterapia on sinun ja Teresan yhteinen matka. Teresa on mukanasi jokaisella askeleella ohjaamassa ja jakamassa matkasi. Esoteeriterapia toteutetaan aina etähoitona, jossa asiakas asettuu valitsemaansa rauhalliseen paikkaan ottamaan hoidon vastaan. Terapiassa kanavoidaan parantamisen energiaa valon auttajilta. Auttajat valikoituvat sen mukaisesti, mitä hoidettava henkilö tarvitsee. Teresa, joka toimii hoidon kanavana välittää tuon energian kaikkine tietoineen asiakkaaseen ja valvoo toimenpiteen kulkua. Toimenpiteissä käytetään mukana auttajien taitojen lisäksi henkistä kirurgiaa, eritaajuista energiaa, instrumentteja ja tietokirjoitusta. 

Terapian aikana asiakas voi kokea erilaisia tuntemuksia, niin fyysisiä kuin mentaalisia. Hoidon jälkeisen ajan tuntemuksiin vaikuttaa oleellisesti se, mitä on hoidettu, kuinka paljon kerrostumia purkautui, oliko mukana henkistä kirurgiaa. Hoidon jälkeen esiin nousseet huomioit ja ohjeet tuleville päiville toimitetaan joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Hoitojaksoon sisältyy puhelu ja Teresa kuulostelee asiakkaan vointia tapauksesta riippuen muutaman viikon ajan.

Parantumisaika vaihtelee riippuen aiheista ja tehdyistä toimenpiteistä. Toimenpiteellisiin esoteeriterapioihin on hyvä varautua, ottamalla ikään kuin sairaslomaa eli pitää hoidettu alue levossa. Mikäli asiakkaalla on jo jokin fyysinen vaiva, jonka taustalla olevia juurisyitä lähdetään purkamaan henkisen kirurgian lisäksi, on toipumisaikaan rauhoittuminen entistä oleellisempaa.

Yhden terapiakerran lisäksi valittavanasi on myös esoteerivalmennus, joka on laajemman avun polku kohti omaa eheytymistä. Pääsemme keskustelemaan muutoksista ja haasteista sekä oireista ja sen juurisyistä sairauksien takana. Käymme tarvittaessa läpi muita kokonaisuuteen vaikuttavia, solutason toiminnan vahvistamiseen terveelle tasolle hyödynnettäviä keinoja. 

MIHIN JA KENELLE ESOTEERITERAPIA SOVELTUU?

Hoito sopii ihan kaikenikäisille, ihmisistä lemmikeihin oli sitten kyseessä mikä tahansa tuntemus, fyysinen oire tai perussairaus. Esoteeriterapia toimii monenlaisiin sairaustiloihin ja vastaanottamiselle ei ole minkäänlaisia esteitä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää tiestäsi parantumiseen.

Esoteeriterapia soveltuu monen eri oireen hoitoon. Tähän mennessä Teresa on tuonut apua mm.:

 • Koronan jälkitilojen hoitoon

 • Suolisto-oireisiin

 • Unettomuuteen

 • Kehon aineenvaihduntaan parantamiseen

 • Väsymykseen, Masennukseen, Jaksamattomuuteen

 • Päänsärkyyn, Migreeniin

 • Pelkotiloihin

 • Koiran polvinivelen oireiluun

 • Refluksitautiin

 • Palleatyrän hoitoon

 • Hermosto-oireisiin

 • Yleiseen kehon kalibrointiin

Ota yhteyttä

Tahdotko keskustella ennen ajanvarausta? Ensikontaktoinnit tapahtuvat sähköpostitse. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja askel kohti paranemista.

bottom of page