top of page
3f661b0e-3dd8-43a7-be1c-6c9b60ee9c15.JPG

Hoidon takana
Teresa Sepponen

Esoteeriterapeutti, Pisara Method® kehittäjä, Kirurginen sairaanhoitaja

HOIDON TAKANA

Esoteeriterapian kehittäjä on Teresa Sepponen, joka on koulutukseltaan plastiikkakirurginen sairaanhoitaja, jolla on syvällinen, vuosien varrella kehittynyt funktionaalisen ja holistisen terveyskäsityksen tietämys ja taito. Laajan osaamisensa pohjalta hän kehitti ja perusti Method Pisara®- konseptin vuonna 2014. 

Innostuksen Method Pisara®- konseptin kehittämiseen Teresa sai työskennellessään sairaanhoitajana kauneuskirurgian parissa. Vuosien saatossa hän huomasi, että pelkillä kauneusleikkauksilla saavutettiin vain hyvin pienen osa-alueen muutos. Usein asiakkaiden oireet palasivat ja saatu hyöty oli lyhytaikaista. Syvennyttyään lisää ihmisen fysiologiaan, epigenetiikkaan ja henkiseen hyvinvointiin Teresa oivalsi, että pitkäaikaisia tuloksia saavutetaan vain, jos myös oireiden taustalla olevat syyt tunnistetaan ja ihmistä hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Näin oman elämänpolun kautta saavutettujen vihkimysten ansiosta Teresalle avautui voima kanavoida parantavaa energiaa. Tämä kaunis tehtävä, tietotaito ja osaaminen, joka hänen kauttaan välittyy, konkretisoitui palvelukokonseptiksi, jota kutsutaan nimellä esoteeriterapia. 

Tällä hetkellä Teresa työskentelee perustamassaan Method Pisara® -yrityksessä, sekä esoteeriterapian parissa. Teresa tekee esoteeriterapiaa asiakkaiden pyynnöstä, mutta hän avustaa myös universaaleissa asioissa, kun saa kutsumuksen toimittaa apua myös globaaleihin aiheisiin, kuten, maapallon energeettisten raskaiden kerrostumien purkamiseen.

Ota yhteyttä

Tahdotko keskustella ennen ajanvarausta? Ensikontaktoinnit tapahtuvat sähköpostitse. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja askel kohti paranemista.

bottom of page