top of page
Esoteeri terapian energiahoitaja Teresa Sepponen

Hoidon takana
Teresa Sepponen

Esoteeriterapeutti, Method Pisara® kehittäjä, Kirurginen sairaanhoitaja

Esoteeriterapian kehittäjä on Teresa Sepponen, joka on koulutukseltaan plastiikkakirurginen sairaanhoitaja, jolla on syvällinen, vuosien varrella kehittynyt funktionaalisen ja holistisen terveyskäsityksen tietämys ja taito. Laajan osaamisensa pohjalta hän kehitti ja perusti Method Pisara®- konseptin vuonna 2014. 

Innostuksen Method Pisara®- konseptin kehittämiseen Teresa sai työskennellessään sairaanhoitajana kauneuskirurgian parissa. Vuosien saatossa hän huomasi, että pelkillä kauneusleikkauksilla saavutettiin vain hyvin pienen osa-alueen muutos. Usein asiakkaiden oireet palasivat ja saatu hyöty oli lyhytaikaista. Syvennyttyään lisää ihmisen fysiologiaan, epigenetiikkaan ja henkiseen hyvinvointiin Teresa oivalsi, että pitkäaikaisia tuloksia saavutetaan vain, jos myös oireiden taustalla olevat syyt tunnistetaan ja ihmistä hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Näin oman elämänpolun kautta saavutettujen vihkimysten ansiosta Teresalle avautui voima kanavoida parantavaa energiaa. Tämä kaunis tehtävä, tietotaito ja osaaminen, joka hänen kauttaan välittyy, konkretisoitui palvelukokonseptiksi, jota kutsutaan nimellä esoteeriterapia. 

Tällä hetkellä Teresa työskentelee perustamassaan Method Pisara® -yrityksessä, sekä esoteeriterapian parissa. Teresa tekee esoteeriterapiaa asiakkaiden pyynnöstä, mutta hän avustaa myös universaaleissa asioissa, kun saa kutsumuksen toimittaa apua myös globaaleihin aiheisiin, kuten, maapallon energeettisten raskaiden kerrostumien purkamiseen. Uusi aika tuo mukanaan haasteen aivan jokaiselle. Uuteen aikaan siirryttäessä myös energiaa kanavoivat valontyöntekijät haastetaan kohottamaan värähtelytaajuuttaan sekä muuttamaan tapojamme. Tässä muutostyössä Teresa on huolehtinut omasta taajuuden kohottamisestaan työskentelemällä omien kerrostumiensa kanssa ja vapautuen niistä. Mitä vahvempi taajuuksien kanssa työskentely on, sitä selkeämpi on myös vastuu. Teresa tuntee suuren vastuunsa ja tietää, miten työskennellä rakkaudesta, sydämestään käsin. 

Ota yhteyttä

Tahdotko keskustella ennen ajanvarausta? Ensikontaktoinnit tapahtuvat sähköpostitse. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja askel kohti paranemista.

bottom of page